Sverige – det nya matlandet…hm!?

Allt är inte happy här i livet, förstås. Läste en artikel i senaste numret av Buffé (nr 5/2013), Icas medlemstidning som gjorde mig arg. Igen ska jag väl tillägga, jag har hört om det här tidigare och reagerat då också. Det handlade om ”Sverige – det nya matlandet” och det låter väl bra kan man tycka. Regeringen satsar på att lansera Sverige som ett matland och det är jättebra men detta gör man samtidigt som hemkunskapsämnet i grundskolan fortfarande är skolans i särklass minsta ämne. Antalet undervisningstimmar i hemkunskap är 118 och det kan jämföras med tex 330 i slöjd och 230 i musik. I gymnasiet förekommer ämnet så vitt jag vet bara på restaurangprogram och liknande.

De skolämnen som finns i den obligatoriska grundskolan och ämnenas omfattning speglar vad vi medborgare tycker är viktigt och vad vi tycker att barnen ska få med sig ut i livet. Till detta kommer att med den senaste läroplanen så har praktiska ämnen blivit mer teoretiska. I hem- och konsumentkunskap för årskurs 6 är två tredjedelar av det som ska
bedömas av teoretisk art säger Göran Svanelid här. Göran Svanelid är universitetslektor och lärarutbildare i Stockholm.

Min son som går i 8:an har lagat mat vid 1 (ett) tillfälle under senaste terminen. Som gammal hemkunskapslärare blir jag gråtfärdig när jag tänker på detta. Ämnet innehåller i och för sig många andra viktiga beståndsdelar än praktisk matlagning men det är under de här futtiga 118 klocktimmarna som de har chansen att lära sig laga mat på skoltid. Nej Eskil Erlandsson om ni ska vara ett enda dugg trovärdiga med ”Sverige – det nya matlandet” då utökar ni antalet lektioner i hem- och konsumentkunskap och ser till så att ämnets tidigare mer praktiska karaktär bibehålls.

 

Sverige – det nya matlandet…hm!?

Sätt betyg och kommentera 0 Svar

Sverige – det nya matlandet…hm!?

Din information